»

Một số các đề tài NCKH của tỉnh Đồng Nai

Thứ tư - 11/05/2016 07:47

01   Đánh giá áp lực (P) và nồng độ oxy khí hít vào (FiO2) của chế độ thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP) trong điều trị suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện Nhi đồng - Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Trọng Nơi 
¤ Lĩnh vực:  N. Y tế - Thể thao 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Biện viện Nhi đồng - Đồng Nai 
 2006 
02   Dự án phát triển vùng trồng bưởi đặc sản tại huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2009 
¤ Chủ nhiệm:  KS. Võ Văn Phi 
¤ Lĩnh vực:  D. Công nghệ sinh học 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Nai 
 2006 
03   Khảo sát tuyển chọn giống và nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh cây mít ráo (Artocarpus Heterophyllus Lamk) tại tỉnh Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  TS. Bùi Xuân Khôi 
¤ Lĩnh vực:  J. Nông nghiệp 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 
 2006 
04   Nghiên cứu khả năng sản xuất của giống dê Boer nhập từ úc và con lai F1 giữa dê dực Boer với dê Bách Thảo thuần và lai 
¤ Chủ nhiệm:  KS. Nguyễn Trọng Hoà 
¤ Lĩnh vực:  H. Khoa học kỹ thuật 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Nai 
 2006 
05   Tập hợp và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá của tỉnh Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  CN. Lâm Hiếu Trung 
¤ Lĩnh vực:  G. Khoa học xã hội - nhân văn 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai 
 2006 
06   Người Hoa trong cộng đồng các dân tộc ở Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  CN. Bùi Ngọc Thanh 
¤ Lĩnh vực:  G. Khoa học xã hội - nhân văn 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Ban Dân vận tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai 
 2006 
07   Công tác tư tưởng chính trị trong phát hiện và xử lý các điểm nóng chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  ThS. Dương Thanh Tân 
¤ Lĩnh vực:  G. Khoa học xã hội - nhân văn 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai 
 2006 
08   Xây dựng quy trình sản xuất và xác định chỉ số đường huyết của bánh HURA - LIGHT có sử dụng đường ISOMALT 
¤ Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Thị Lâm 
¤ Lĩnh vực:  E. Công nghiệp 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Công ty Cổ phần Bánh kẹo Biên Hoà 
 2006 
09   Điều tra tài nguyên duy truyền các loài Lan rừng Vườn quốc gia Cát Tiên và nghiên cứu các biện pháp nhân nhanh để bảo tồn 
¤ Chủ nhiệm:  CN. Nguyễn Vũ Thư Thư 
¤ Lĩnh vực:  D. Công nghệ sinh học 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 
 2006 
10   Hệ thống quản lý đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệ và sản xuất thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO 9000: 2000 Online 
¤ Chủ nhiệm:  TS. Phạm Văn Sáng 
¤ Lĩnh vực:  C. Công nghệ thông tin 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Phát triển Phần mềm 
 2006
11   Xây dựng chương trình quản lý chất lượng an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng an toàn thông tin ISO 17799 
¤ Chủ nhiệm:  TS. Phạm Văn Sáng 
¤ Lĩnh vực:  C. Công nghệ thông tin 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Phát triển phần mềm 
 2006 
12   Tổ chức công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực kinh tế tại Đồng Nai trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 
¤ Chủ nhiệm:  CN. Trần Văn Lê 
¤ Lĩnh vực:  A. An ninh quốc phòng 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Công an tỉnh Đồng Nai 
 2006 
13   Xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  KS. Châu Minh Nguyện 
¤ Lĩnh vực:  I. Kinh tế xã hội 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Sở Công nghiệp tỉnh Đồng Nai 
 2006 
14   Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy gặt đập liên hiệp loại nhỏ 
¤ Chủ nhiệm:  KS. Nguyễn Minh Hùng 
¤ Lĩnh vực:  H. Khoa học kỹ thuật 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Công ty TNHH một thành viên chế tạo động cơ (VINAPPRO) 
 2006 
15   Nghiên cứu thiết kế - chế tạo động cơ Diesel RV 225 
¤ Chủ nhiệm:  KS. Nguyễn Văn Vũ 
¤ Lĩnh vực:  H. Khoa học kỹ thuật 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Công ty Máy nông nghiệp miền Nam (VIKYNO) 
 2006 
16   Điều tra, khảo sát khai quật khảo cổ học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 
¤ Chủ nhiệm:  ThS. Trần Quang Toại 
¤ Lĩnh vực:  G. Khoa học xã hội - nhân văn 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Hội khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Nai 
 2006 
17   Thu hút và nuôi dưỡng sự tăng trưởng của các doang nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Đồng Nai: Thực trạng và giải pháp 
¤ Chủ nhiệm:  PGS-TS. Bùi Anh Tuấn 
¤ Lĩnh vực:  I. Kinh tế xã hội 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
 2005 
18   Xây dựng cổng an toàn thông tin cho mô hình chính phủ điện tử trên công nghệ cách ly phi chuẩn 
¤ Chủ nhiệm:  TS. Phạm Văn Sáng 
¤ Lĩnh vực:  C. Công nghệ thông tin 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 
 2005 
19   Giải pháp chuyển dịch cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 
¤ Chủ nhiệm:  ThS. Tô Thành Buông 
¤ Lĩnh vực:  J. Nông nghiệp 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Ban Kinh tế Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai 
 2005 
20   Nghiên cứu quy trình kỹ thuật bó phân cân đối và an toàn cho một số cây trồng chính ở Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Bích Thu 
¤ Lĩnh vực:  J. Nông nghiệp 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao kỹ thuật Đất - Phân 
 2005
21   Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng trọt và chăn nuôi ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật theo phương pháp canh tác tự nhiên tại tỉnh Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  KS. Đào Quang Giám 
¤ Lĩnh vực:  J. Nông nghiệp 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Đồng Nai 
 2005 
22   Xây dựng các biện pháp kỹ thuật thích hợp để xử lý cây chôm chôm, sầu riêng ra hoa sớm trên địa bàn thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  KS. Trần Thị Việt 
¤ Lĩnh vực:  J. Nông nghiệp 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Phòng Nông nghiệp - PTNT TX. Long Khánh 
 2005 
23   Giải pháp phát huy năng lực nội sinh đảm bảo cho kinh tế Đồng nai phát triển bền vững. 
¤ Chủ nhiệm:  PGS-TS. Ngô Quang Minh 
¤ Lĩnh vực:  I. Kinh tế xã hội 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Khoa Quản lý Kinh tế thuộc Học viện Chính trị quốc gia HCM 
 2005 
24   Xây dựng tiêu chí xếp hang khu công nghiệp 
¤ Chủ nhiệm:  KS. Võ Thanh Lập 
¤ Lĩnh vực:  I. Kinh tế xã hội 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai 
 2005 
25   Nghiên cứu và ứng dụng một số biện pháp cải tiến tiểu khí hậu cuồng nuôi và chế độ dinh dưỡng cho đàn bò sữa có tỷ lệ máu Holstein Friesian từ 87,5% trở lên tại huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  BS. Lê Thị Thu Hà 
¤ Lĩnh vực:  H. Khoa học kỹ thuật 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Xí nghiệp Bò sữa An Phước 
 2005 
26   Nghiên cứu xây dựng các thiết chế văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số bản địa ở Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  ThS. Phạm Minh Quang 
¤ Lĩnh vực:  G. Khoa học xã hội - nhân văn 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Sở Văn hoá thông tin tỉnh Đồng Nai 
 2005 
27   Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở đảng xã, phường, thị trấn ở tỉnh Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  ThS. Trần Minh Thấu 
¤ Lĩnh vực:  G. Khoa học xã hội - nhân văn 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tỉnh Đồng Nai 
 2005 
28   Nghiên cứu phát triển một số thuật toán mã hoá phục vụ cho việc trao đổi dữ liệu trên Internet 
¤ Chủ nhiệm:  ThS. Tạ Thúc Nhu 
¤ Lĩnh vực:  C. Công nghệ thông tin 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng 
 2005 
29   Xây dựng mô hình E - learning hỗ trợ công tác đào tạo trong một số trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông của tỉnh Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  CN. Hoàng Ngọc Lân 
¤ Lĩnh vực:  C. Công nghệ thông tin 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Nai 
 2005 
30   Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang Đồng Nai (1945 - 2000) 
¤ Chủ nhiệm:  CN. Nguyễn Gia Hoà 
¤ Lĩnh vực:  A. An ninh quốc phòng 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai 
 2005
31   Nghiên cứu tiềm năng và các giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái tỉnh Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  GS-TSKH. Lê Huy Bá 
¤ Lĩnh vực:  B. Bảo vệ môi trường 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Sinh thái, Môi trường và Tài nguyên 
 2005 
32   Tổ chức nắm tình hình chủ động đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Văn Khánh 
¤ Lĩnh vực:  A. An ninh quốc phòng 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu khoa học - phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Công an tỉnh Đồng Nai 
 2005 
33   Nghiên cứu và xây dựng mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Đồng Nai 
¤ Chủ nhiệm:  KS. Trần Văn Khoáng 
¤ Lĩnh vực:  F. Điều tra cơ bản 
¤ Loại Hình:  Nghiên cứu phát triển 
¤ Đơn vị thực hiện:  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Khoa Cơ điện - Điện tử

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin công nghệ Xem tin công nghệ
GS ĐẶNG HỮU - NGƯỜI ĐỒNG HÀNH...
Đến với cách mạng từ 1945, trở thành Ủy viên TƯ Đảng, được tặng Giải thưởng quốc tế về công nghệ thông tin; tuổi 80, còn sáng lập...
Đăng lúc: 16-03-2016 12:33:52 PM

Tin Bộ GD-DT

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 2161

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18993

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4009256

Liên kết quảng cáo

 nón bảo hiểm ls2 | yohe

tin mới

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 11-05-2016 08:05:51 AM
Đăng lúc: 11-05-2016 08:05:21 AM
Đăng lúc: 11-05-2016 08:04:39 AM
Đăng lúc: 11-05-2016 08:04:08 AM
Đăng lúc: 11-05-2016 08:03:45 AM
Đăng lúc: 11-05-2016 08:03:19 AM
Đăng lúc: 11-05-2016 08:02:58 AM
Đăng lúc: 11-05-2016 08:02:25 AM
Thông tin bản quyền
    + Bản quyền thuộc Trường THCS Dương Văn Minh
    + Đ/C: Nguyễn Trãi , Nghệ An